SLO | ENG
NAVIGATION
Postri in kratke prezentacije
HEMODIALIZA IN DRUGE ZUNAJTELESNE METODE
Zunajtelesno odstranjevanje bilirubina pri bolniku z bilirubinsko čepno nefropatijo – prikaz primera
Matej Zrimšek
Napovedni dejavniki za 3-dnevno smrtnost bolnikov s hudim sindromom sistemskega vnetnega odziva (SIRS), zdravljenih s CytoSorbom® - izkušnje...
Alexander Jerman
Široka klinična uporabnost zunajtelesnega zdravljenja s CytoSorbom® izkušnje enega centra
Marija Malgaj Vrečko
Ugotavljanje zožitve arteriovenske fistule s pomočjo neinvazivnih meritev učinkovitosti hemodializnega zdravljenja
Luka Varda
Serumska vrednost cinka, gleženjski indeksi in smrtnost pri hemodializnih bolnikih
Maša Knehtl
Odstranjevanje mioglobina s Theranovo, Theralite in Citosorbom pri bolnikih z rabdomiolizo
Milena Andonova
Telesna aktivnost in kakovost življenja pri hemodializnih bolnikih
Å pela Bogataj
Nizka stopnja ponovnih žilnih dogodkov po uporabi stent-grafta pri rezistentnih in ponavljajočih se zožitvah na iztočnem traktu arteiovenske fistule
Tjaša Furlan
Naše izkušnje z žilnimi pristopi izjemno dolgoletnih hemodializnih bolnikov – trije primeri
Marija Malgaj Vrečko
Hemoadsorpcija s Cytosorbom® pri majhnih otrocih - prikaz treh primerov
Neva Bezeljak
Hemodializa pri zastrupitvi s salicilati - prikaz primera
Barbara Vajdič Trampuž
Pregled vodenja kostno-mineralne bolezni pri dializnih bolnikih v izvenbolnišničnem Dializnem centru Nefrodial Naklo
Senka Černe
Farmakokinetične lastnosti in odstranjevanje izbranih antibiotikov s Cytosorb®-om ter CRRT – pregled literature
Sara Kenda
Zanesljivost slovenske različice indeksa dializnih simptomov pri bolnikih zdravljenih s hemodializo
Tjaša Herič
Vključevanje izvenbolnišničnega dializnega centra v paliativno mrežo oskrbe bolnikov v Gorenjski regiji
Senka Černe
Prikaz praktične obravnave bolnika s sumom na Covid v izvebolnišničnem dializnem centru
Senka Černe
KLINIČNA NEFROLOGIJA
Vloga ledvične funkcije pri preživetju bolnikov po perkutani koronarni intervenciji debla leve venčne arterije zaradi akutnega koronarnega sindroma
Sandra Burja
Nefrotski sindrom povezan z zdravljenjem toksoplazmoze pri nosečnici: prikaz primera
Ana Župunski Čede
Primerjava izhoda ledvične bolezni pri bolnikih z IgA nefropatijo glede na vrsto zdravljenja
Eva Jakopin
Nadgradnja terapevtskega spremljanja koncentracij ciklosporina z uporabo pametne tehnologije MEMS cap (medication event monitoring system)
Mateja Stopinšek
Histomorfološke in klinične značilnosti bolnikov z boleznijo tanke glomerulne bazalne membrane
Aleksandra Pečovnik
Glomerulonefriitis IgA in trombotična mikroangiopatija: ena bolezen ali dve?
Andreja Aleš-Rigler
Poslabšanje ledvičnega delovanja zaradi zdravljenja z inhalacijami tobramicina pri kroničnem ledvičnem bolniku z AA ledvično amiloidozo in bronhiektazijami – prikaz primera
Andreja Marn Pernat
S protitelesi proti faktorju H povzročena ledvična bolezen – naše izkušnje
Maja Å tucin
Pomen natančne ocene ledvične funkcije v klinični praksi
Sebastjan Bevc
IgA nefropatija povzročena z adalimumabom
Tonja Mertelj
Izolirana glikozurija - prikaz primera
Barbara Vajdič Trampuž
Akutna oksalatna nefropatija pri bolniku z neprepoznano eksokrino pankreatično insuficienco, uspešno zdravljena z multimodalnim pristopom
Rok Tilia
Vpliv ledvične funkcije na preživetje starostnikov diagnosticiranih z akutno mieloično levkemijo
Tadej Petreski
Konzervativna in paliativna obravnava bolnikov z napredovalo kronično ledvično boleznijo
Tanja Belčič Mikič
Urejenost krvnega tlaka pri bolnikih s kronično ledvično boleznijo v nefrološki ambulanti UKCL
Polona Kolenc
Akutna ledvična okvara zaradi hiperkalciemije po uporabi nadomestkov vitamina D pri bolnici s sumom na sarkoidozo - prikaz primera
Valentina Černetič Korelec
Covid-19 na bolniškem oddelku KO za nefrologijo – kaj se lahko naučimo
Špela Borštnar
Krioglobulinemični glomerulonefritis in vaskulitis pri bolniku s sistemsko sklerozo in sekundarnim Sjögrenovim sindromom
Nika Kojc
Nosečnica s krvavečim angiomiolipomom ledvice in ponavljajočim se pnevmotoraksom
Vlasta Malnarič
PEDIATRIČNA NEFROLOGIJA
Klinične značilnosti in prognoza multicistično displastične ledvice pri otrocih
Matjaž Kopac
Klinične izkušnje pri slovenskih pediatričnih bolnikih z avtostomno recesivno policistično boleznijo ledvic
Anja Fon Gabršček
Klinična predstavitev slovenske kohorte otrok s prirojenimi napakami ledvic in sečnih poti
Jakob Zapušek
Klinične značilnosti in zdravljenje otrok z motnjami mikcije v UKC Maribor
Sonja Golob Jančič
Ledvična prizadetost pri naših bolnikih s tuberozno sklerozo
Sonja Golob Jančič
Henoch-Schönlein vaskulitis pri slovenskih otrocih
Mirjam Močnik
Vitamin D pri otrocih z arterijsko hipertenzijo
Zarja Polak Zupan
Hitrost pulznega vala in markerji ledvične funkcije – cistatin C, kreatinin in mikroalbuminurija pri otrocih
Mirjam Močnik
Prehod kroničnih nefroloških pediatričnih bolnikov k zdravnikom internistom oziroma zdravnikom družinske medicine
Mirjam Močnik
Vpliv vzpodbujevalca vagusnega živca na krvni tlak in srčno frekvenco pri otrocih z epilepsijo
Matjaž Kopač
PERITONEALNA DIALIZA
Paracoccus yeei: redek povzročitelj peritonitisa pri bolniku na peritonealni dializi
Nejc Piko
PREHRANSKI STATUS
Varnost in učinkovitost višjega vnosa prehranske vlaknine in probiotikov na pojav gastrointestinalnih simptomov pri dializnih bolnikih
Aljoša Kuzmanovski
Prehranska pot pri dializnem bolniku v praksi
Alijana Trošt Rupnik
Prehranski status, telesna sestava in kislinska obremenitev telesa s hrano pri dializnih bolnikih
Kristina Petrovič
Vnos fosfata s prehrano pri bolnikih zdravljenih s peritonealno dializo
Maša Škrlep
The impact of obesity on subendocadrial ratio
Nejc Piko
Poznavanje prehrane pri bolnikih s kronično ledvično boleznijo
Niko Dretnik
PRESADITEV LEDVICE
Genski polimorfizmi receptorja vitamina D pri bolnikih s presajeno ledvico
Emilija Reshkova
Vpliv hitre ukinitve glukokortikoidov na napredovanje kroničnih histopatoloških sprememb presajene ledvice v prvem letu po presaditvi
Tim Hropot
Polioma JC nefropatija pri bolniku s presajeno ledvico: prikaz primera
Nejc Piko
Glomerulna in tubulointersticijska okvara ledvičnega presadka v povezavi s foskarnetom
Jerica Pleško
Sočasna presaditev trebušne slinavke in ledvice - 11-letne izkušnje nacionalnega centra
Katja Bernad
Povezava uromodulina in mikroRNA z ledvično funkcijo pri bolnikih s presajeno ledvico
Špela Borštnar
Uporaba in delovanje hemodializne arteriovenske fistule pri bolnikih po presaditvi ledvice
Barbara Vajdič Trampuž