SLO | ENG
NAVIGATION
Ustne prezentacije
HEMODIALIZA IN DRUGE IZVENTELESNE METODE
Vpliv funkcionalne vadbe in vadbenega svetovanja pri hemodializnih bolnikih
Å pela Bogataj
Ocena volumskega stanja z bioimpendanco in njen pomen za preživetje bolnikov na nadomestnem zdravljenju s hemodializo
Gašper Keber
Randomizirana raziskava o biokompatibilnosti pri standardnem in povišanem odmerku citrata pri hemodializi
Aleša Orsag
Fistule z anastomozo na brahialni arteriji imajo večje tveganje za nastanek visoko-pretočne fistule
Blaž Slonjšak
Primerjava plazmafereze in inzulina pri ne-hudem akutnem hipertrigliceridemičnem pankreatitisu – randomizirana raziskava
Jože Simonič
Vpliv delnega nadomeščanja fibrinogena na hemostazo med zdravljenjem z membransko plazmaferezo
Matej Zrimšek
PERITONEALNA DIALIZA
Peritonitis ob kronični peritonealni dializi pri slovenskih otrocih
Gregor Novljan
Pljučni kometi, NT-proBNP in hemoglobin pri bolnikih na peritonealni dializi
Lucijan Lučič Šrajer
Ocena volemije in togosti arterij pri bolnikih na peritonealni dializi
Denis Fornazarič
Povezava med pljučnimi kometi in razmerjem subendokardialne viabilnosti pri bolnikih na peritonealni dializi
Robert Ekart
KLINIČNA NEFROLOGIJA
Pomen meritve podajnosti arterij v preventivi srčno-žilnega in ledvičnega zdravja otrok
Irena Cossutta
Z bioelektrično impedanco določena telesna sestava pediatričnih pacientov s kronično ledvično boleznijo in arterijsko hipertenzijo
Marjetka Å vigelj
Uporabnost morfologije eritrocitov v seču za napoved proliferativne glomerulne ledvične bolezni
Nuša Avguštin Rotar
Značilnosti sarkoidoze ledvic in TINU sindroma v Sloveniji: analiza nacionalnega registra bolnikov z opravljeno ledvično biopsijo v 10-letnem obdobju
Nejc Piko
Z antikoagulantnim zdravljenjem povezana nefropatija: prikazi slovenskih primerov in pregled svetovne literature
Tanja Belčič Mikič
Cistatin C in arterijska togost pri bolnikih brez kronične ledvične bolezni
Nejc Piko
PRESADITEV LEDVICE
Preliminarni rezultati prehranske intervencije za zmanjšanje serumskega holesterola pri bolnikih s presajeno ledvico
Ana Dovč
Optimizacija protokola za izolacijo in karakterizacijo zunajceličnih veziklov iz urina kot bioloških označevalcev okvare presajene ledvice
Ivana Sedej
Genska variabilnost glukokortikoidne poti in novo nastala sladkorna bolezen po transplantaciji
Gregor Mlinšek
Hitrost pulznega vala in avgmentacijski indeks pri bolnikih po presaditvi ledvice
Jan Alatič
Kronična okužba z virusom hepatitisa B v slovenski populaciji bolnikov s presajeno ledvico
Gregor Mlinšek